MENU:
Kontakt: markawon@wp.pl        Deutsch Version

Zespół Publicznych Szkół nr 1 w Żninie

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich

Publiczne Gimnazjum nr 3

Liczba oddziałów: 14
Liczba uczniów: 370

Liczba oddziałów: 6
Liczba uczniów: 171

Liczba nauczycieli: 43

Szkoła włącza się w organizację wielu przedsięwzięć obejmujących swym zasięgiem gminę, powiat czy nawet województwo. Organizujemy co roku obchody Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, Turniej Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym, włączamy się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, akcje charytatywne, organizację zawodów sportowych i konkursów.

Od 2005 roku uczestniczymy w programie Szkoły Uczącej Się organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. W roku szkolnym 2002/03 zdobyliśmy certyfikat "Szkoły z Klasą".

Kładziemy duży nacisk na wychowanie patriotyczne. W roku 2004 szkoła została odznaczona Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz medalem za Upamiętnianie Powstańczych Wydarzeń z lat 1918-1919. Natomiast w roku 2005 otrzymaliśmy odznaczenie za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Współpracujemy ze szkołą partnerską w Jaszunach na Litwie, dokonujemy wymiany uczniów, organizujemy rozgrywki sportowe, imprezy integracyjne.

Gwarantujemy uczniom wysoki poziom nauczania, czego potwierdzeniem są wyniki konkursów i zawodów sportowych. Od klasy pierwszej dzieci uczą się języka angielskiego, korzystają z hali sportowej, zajęć pozalekcyjnych, z zajęć z zakresu arteterapii, ze świetlicy szkolnej, mogą liczyć na pomoc logopedy i psychologa, dzięki ścisłej współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. W klasach I-III realizowany jest program autorski o profilu teatralnym. Wielu nauczycieli prowadzi zajęcia w oparciu o własne lub zmodyfikowane programy.

Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Wszyscy nauczyciele legitymują się wykształceniem magisterskim, 20 nauczycieli ma przygotowanie do nauki dwóch lub więcej przedmiotów. W szkole pracuje 21 nauczycieli dyplomowanych, pozostali prawie wszyscy podejmują staż na kolejny stopień awansu zawodowego.

Dużą wagę przywiązujemy do zajęć sportowych. Współpracujemy z Uczniowskim Klubem Sportowym, każdy nauczyciel wychowania fizycznego prowadzi dla uczniów SKS-y. Wykorzystujemy walory środowiska (duża ilość jezior) i prowadzimy zajęcia z wioślarstwa i żeglarstwa. Uczniowie startują w zawodach nawet na szczeblu międzynarodowym. W 2007 roku uczestniczyli w Mistrzostwach Europy i Świata w Bojerach (żeglarstwo lodowe) w Szawle na Litwie.

Mimo trudności finansowych systematycznie wzbogacamy szkołę w sprzęt audiowizualny, nowe meble, komputery, pomoce dydaktyczne. Pozyskaliśmy środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na remont dachu i wymianę okien. Współpracujemy z Holenderską Fundacją Pomocy Młodzieży Wschodniej Europy, która zapewniła nam środki na wyposażenie i urządzenie gabinetu stomatologicznego i gabinetu logopedy. Przy szkole działa Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, które pozyskało środki z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację projektu "Narody tracąc pamięć tracą życie" oraz z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu "Co widziała nasza Baszta?" Realizacja wymienionych projektów daje uczniom możliwość poszerzenia wiedzy historycznej, poznania tradycji regionalnych, rozwoju zainteresowań i talentów.

Część uczniów uczęszczających do szkoły mieszka w okolicznych wsiach i jest dowożona do szkoły. Placówka organizuje akcje dożywiania dzieci z uboższych rodzin. W tym celu szuka sponsorów, współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i z parafią kościelną. Wszystkie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne dostosowane są do możliwości dojazdu dzieci. W związku z trudną sytuacją materialną uczniów organizowane są tylko niedrogie wycieczki 1-,2-dniowe, a czasami wręcz imprezy bezpłatne.